Leena Hirvonen (HM), Piilojen & Paikkojen julkaisija

Olen Leena Hirvonen ja kirjoitan täällä ideoista, olioista ja luovan kestävyyden politiikoista kaupungeissa ja maaseuduilla. Aiheet liittyvät kehityksen jännitteisiin yhteiskunnallisiin ja alueellisiin prosesseihin, monimuotoiseen toimijuuteen ja ympäristöhallinnan mahdollisuuksiin. Blogin ydinainekset kytkeytyvät muutoksen hallintaan ja hallitsemattomuuteen, ennakointiin ja tiedon merkitykseen ympäristöjohtamisessa. Olen koulutukseltani hallintotieteiden maisteri, asiantuntemusalueina ympäristöpolitiikka, aluetiede ja ympäristöviestintä.

 

Mainokset